Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2010 - 2011

Συνεδριάσεις από 5 έως 8 Ιουλίου 2010

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
CRE

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 5 μ.μ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου