Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0174/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0256

Протокол
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург

15. Правата на пътниците при автобусен превоз ***II - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian и Inés Ayala Sender представят своите препоръки за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Werner Kuhn, от името на групата PPE, Brian Simpson, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Philip Bradbourn, от името на групата ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch и Corien Wortmann-Kool.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer и Philippe Juvin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Siim Kallas, Antonio Cancian и Inés Ayala Sender.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 6.7.2010 и точка 6.10 от протокола от 6.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност