Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0174/2010

Forhandlinger :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Afstemninger :

PV 06/07/2010 - 6.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0256

Protokol
Mandag den 5. juli 2010 - Strasbourg

15. Buspassagerers rettigheder ***II - Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Udkast til indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian og Inés Ayala Sender forelagde deres indstillinger ved andenbehandling.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Brian Simpson for S&D-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Philip Bradbourn for ECR-Gruppen, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch og Corien Wortmann-Kool.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer og Philippe Juvin.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Siim Kallas, Antonio Cancian og Inés Ayala Sender.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 6.7.2010 og punkt 6.10 i protokollen af 6.7.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik