Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0237(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0174/2010

Debaty :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Głosowanie :

PV 06/07/2010 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0256

Protokół
Poniedziałek, 5 lipca 2010 r. - Strasburg

15. Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II - Prawa pasażerów podróżujących drogą morską lub żeglugą śródlądową ***II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Projekt zalecenia do drugiego czytania dotyczący stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian i Inés Ayala Sender przedstawili swoje zalecenia do drugiego czytania.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Werner Kuhn w imieniu grupy PPE, Brian Simpson w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Philip Bradbourn w imieniu grupy ECR, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch i Corien Wortmann-Kool.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer i Philippe Juvin.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Siim Kallas, Antonio Cancian i Inés Ayala Sender.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 6 lipca 2010 r. i pkt 6.10 protokołu z dnia 6 lipca 2010 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności