Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0237(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0174/2010

Debatter :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Omröstningar :

PV 06/07/2010 - 6.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0256

Protokoll
Måndagen den 5 juli 2010 - Strasbourg

15. Passagerares rättigheter vid busstransport ***II - Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 [14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0177/2010)

Antonio Cancian och Inés Ayala Sender redogjorde för sina andrabehandlingsrekommendationer.

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Werner Kuhn för PPE-gruppen, Brian Simpson för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Philip Bradbourn för ECR-gruppen, Thomas Ulmer, Saïd El Khadraoui, Izaskun Bilbao Barandica, Debora Serracchiani, Dirk Sterckx, Mathieu Grosch och Corien Wortmann-Kool.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Santiago Fisas Ayxela, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Marian-Jean Marinescu, Nikolaos Salavrakos, Michael Cramer och Philippe Juvin.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Siim Kallas, Antonio Cancian och Inés Ayala Sender.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 6.7.2010 och punkt 6.10 i protokollet av den 6.7.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy