Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0211/2010

Внесени текстове :

A7-0211/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0258

Протокол
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург

16. Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen представи препоръката за второ четене.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Frieda Brepoels, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi и Ádám Kósa.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr и Licia Ronzulli.

Изказаха се: Siim Kallas и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 6.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност