Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0211/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0211/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0258

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

16. Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του πλαισίου για την εξάπλωση των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και για τις διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς [06103/4/2010 - C7-0119/2010- 2008/0263(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Η Anne E. Jensen παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dieter-Lebrecht Koch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi και Ádám Kósa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr και Licia Ronzulli.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Anne E. Jensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου