Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0263(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0211/2010

Ingediende teksten :

A7-0211/2010

Debatten :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Stemmingen :

PV 06/07/2010 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0258

Notulen
Maandag 5 juli 2010 - Straatsburg

16. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi en Ádám Kósa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Antonio Cancian, Franz Obermayr en Licia Ronzulli

Het woord wordt gevoerd door Siim Kallas en Anne E. Jensen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 6.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid