Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0263(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0211/2010

Predkladané texty :

A7-0211/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 16
CRE 05/07/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 06/07/2010 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0258

Zápisnica
Pondelok, 5. júla 2010 - Štrasburg

16. Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy [06103/4/2010 - C7-0119/2010 - 2008/0263(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Anne E. Jensen (A7-0211/2010)

Anne E. Jensen uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili: Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny EFD, Georgios Koumoutsakos, Inés Ayala Sender, Oreste Rossi a Ádám Kósa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Marian-Jean Marinescu, Seán Kelly, Franz Obermayr a Licia Ronzulli.

Vystúpili: Siim Kallas a Anne E. Jensen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 6.7.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia