Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2096(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0189/2010

Внесени текстове :

A7-0189/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 18
CRE 05/07/2010 - 18

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.13
CRE 06/07/2010 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0260

Протокол
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

18. Устойчиво бъдеще за транспорта (разискване)
CRE

Доклад относно устойчиво бъдеще за транспорта [2009/2096(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Mathieu Grosch представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се:Jo Leinen (докладчик по становището на комисията ENVI), Antonio Cancian (докладчик по становището на комисията ITRE), Seán Kelly (докладчик по становището на комисията REGI), Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza и Knut Fleckenstein.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr и Mairead McGuinness.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender и Hella Ranner.

Изказаха се: Siim Kallas и Mathieu Grosch.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 6.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност