Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2096(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0189/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0189/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 18
CRE 05/07/2010 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.13
CRE 06/07/2010 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0260

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

18. Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές [COM(2009)0279 - 2009/2096(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Mathieu Grosch (A7-0189/2010)

Ο Mathieu Grosch παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Antonio Cancian (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Seán Kelly (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γεώργιος Τούσσας, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Joachim Zeller, Magdalena Alvarez, Oreste Rossi, Carlo Fidanza και Knut Fleckenstein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Luis de Grandes Pascual, Jan Kozłowski, Silvia-Adriana Ţicău, Karin Kadenbach, Gesine Meissner, João Ferreira, Franz Obermayr και Mairead McGuinness.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Olga Sehnalová, Czesław Adam Siekierski, Janusz Władysław Zemke, Inés Ayala Sender και Hella Ranner.

Παρεμβαίνουν οι Siim Kallas και Mathieu Grosch.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου