Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2139(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0186/2010

Внесени текстове :

A7-0186/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0261

Протокол
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург

19. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно разискванията на комисията по петиции през 2009 г. [2009/2139(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Carlos José Iturgaiz Angulo представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Pascale Gruny, от името на групата PPE, Chrysoula Paliadeli, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Angelika Werthmann, независим член на ЕП, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb и Czesław Adam Siekierski.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Carlos José Iturgaiz Angulo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 6.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност