Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0186/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0186/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 19
CRE 05/07/2010 - 19

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

19. Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2009 [2009/2139(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0186/2010)

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pascale Gruny, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Χρυσούλα Παλιαδέλη, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Erminia Mazzoni, Kinga Göncz, Peter Jahr, Simon Busuttil και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Sonia Alfano, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki, Andrzej Grzyb και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Carlos José Iturgaiz Angulo.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου