Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2234(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0206/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0206/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 25
CRE 05/07/2010 - 25

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.8
CRE 06/07/2010 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0255

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

25. Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ιδιαίτερη αναφορά στον Στόχο 2 [2009/2234(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (A7-0206/2010)

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Karin Kadenbach, Czesław Adam Siekierski και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου