Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 5 юли 2010 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявления на председателството
 4.Общ бюджет за финансовата 2011 година (срок за внасяне на проектоизменения)
 5.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 6.Внесени документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Петиции
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 13.Отпаднали писмени декларации
 14.Ред на работа
 15.Правата на пътниците при автобусен превоз ***II - Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II (разискване)
 16.Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II (разискване)
 17.Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I (разискване)
 18.Устойчиво бъдеще за транспорта (разискване)
 19.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (кратко представяне)
 22.Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (кратко представяне)
 23.Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (кратко представяне)
 24.Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (кратко представяне)
 25.Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (кратко представяне)
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (177 kb) Присъствен списък (56 kb) 
 
Протокол (143 kb) Присъствен списък (23 kb) 
 
Протокол (241 kb) Присъствен списък (71 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност