Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 (προθεσμία κατάθεσης σχεδίων τροπολογίας)
 5.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 6.Κατάθεση εγγράφωv
 7.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Αναφορές
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 13.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II - Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού ***II (συζήτηση)
 16.Ευφυή συστήματα μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφές τους με άλλα μέσα μεταφοράς ***II (συζήτηση)
 17.Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή απόπλου από τους λιμένες ***I (συζήτηση)
 18.Αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές (συζήτηση)
 19.Ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής Αναφορών (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των ασκούμενων και των μαθητευόμενων (σύντομη παρουσίαση)
 22.Άτυπες συμβάσεις, εξασφαλισμένη επαγγελματική πορεία και νέες μορφές κοινωνικού διαλόγου (σύντομη παρουσίαση)
 23.Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομη παρουσίαση)
 24.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και ο ρόλος των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής (σύντομη παρουσίαση)
 25.Συμβολή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στην καταπολέμηση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, με ειδική αναφορά στο Στόχο 2 (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (178 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (144 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (246 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου