Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 5. juuli 2010 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.2011. aasta üldeelarve (muudatusettepanekute projektide esitamise tähtaeg)
 5.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Petitsioonid
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 14.Tööplaan
 15.Bussisõitjate õigused ***II - Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***II (arutelu)
 16.Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***II (arutelu)
 17.Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***I (arutelu)
 18.Transpordi jätkusuutlik tulevik (arutelu)
 19.Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanne (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamine (lühiettekanne)
 22.Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormid (lühiettekanne)
 23.Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” (lühiettekanne)
 24.Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (lühiettekanne)
 25.ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (lühiettekanne)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (152 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb) 
 
Protokoll (134 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika