Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 5. jūlijs - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.2011. finanšu gada vispārējais budžets (grozījumu projektu iesniegšanas termiņš)
 5.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 10.Lūgumraksti
 11.Apropriāciju pārvietojumi
 12.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 14.Darba kārtība
 15.Autobusu pasažieru tiesības ***II - Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem ***II (debates)
 16.Inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā un saskarnes ar citiem transporta veidiem ***II (debates)
 17.Ziņošanas formalitātes kuģiem, kuri pienāk ostās vai atiet no tām ***I (debates)
 18.Ilgtspējīga nākotne transportam (debates)
 19.Ikgadējais ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2009. gadā (debates)
 20.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Jauniešu piekļuves darba tirgum veicināšana un praktikanta, stažiera un mācekļa statusa nostiprināšana (īss izklāsts)
 22.Netipiski līgumi, droša profesionālā izaugsme, elastdrošība un jauni sociālā dialoga veidi (īss izklāsts)
 23.Komisijas Zaļā grāmata par bioatkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 24.Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam un makroreģionu nozīme turpmākajā kohēzijas politikā (īss izklāsts)
 25.ES reģionālās politikas ieguldījums finanšu un ekonomikas krīzes apkarošanā, īpaši atsaucoties uz 2. mērķi (īss izklāsts)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (153 kb) Apmeklējumu reģistrs (56 kb) 
 
Protokols (136 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) 
 
Protokols (223 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika