Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 5 iulie 2010 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Bugetul general pentru exerciţiul financiar 2011 (termen de depunere a proiectelor de amendamente)
 5.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 6.Depunere de documente
 7.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 10.Petiţii
 11.Transferuri de credite
 12.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 13.Declaraţii scrise caduce
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***II - Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare ***II (dezbatere)
 16.Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***II (dezbatere)
 17.Formalităţile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi ***I (dezbatere)
 18.Un viitor sustenabil pentru transporturi (dezbatere)
 19.Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiţii 2009 (dezbatere)
 20.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Promovarea accesului tinerilor la piaţa forţei de muncă şi consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor şi uceniciilor (prezentare succintă)
 22.Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social (prezentare succintă)
 23.Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană (prezentare succintă)
 24.Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune (prezentare succintă)
 25.Contribuţia politicii regionale a UE la combaterea crizei economice şi financiare, cu referire specială la Obiectivul 2 (prezentare succintă)
 26.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 27.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (159 kb) Listă de prezență (56 kb) 
 
Proces-verbal (144 kb) Listă de prezență (23 kb) 
 
Proces-verbal (225 kb) Listă de prezență (64 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate