Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 5. júla 2010 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2011 (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
 5.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 6.Predložené dokumenty
 7.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Petície
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 13.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 14.Program práce
 15.Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***II - Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***II (rozprava)
 16.Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II (rozprava)
 17.Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov ***I (rozprava)
 18.Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava)
 19.Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009 (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania (stručná prezentácia)
 22.Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu (stručná prezentácia)
 23.Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (stručná prezentácia)
 24.Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti (stručná prezentácia)
 25.Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2 (stručná prezentácia)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (56 kb) 
 
Zápisnica (135 kb) Prezenčná listina (23 kb) 
 
Zápisnica (225 kb) Prezenčná listina (64 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia