Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 5 juli 2010 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 (tidsfrist för ingivande av förslag till ändringar)
 5.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 6.Inkomna dokument
 7.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Framställningar
 11.Anslagsöverföringar
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 13.Bortfallna skriftliga förklaringar
 14.Arbetsplan
 15.Passagerares rättigheter vid busstransport ***II - Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar ***II (debatt)
 16.Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och gränssnitt mot andra transportsätt ***II (debatt)
 17.Rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar ***I (debatt)
 18.Hållbara framtida transporter (debatt)
 19.Årsrapport om arbetet i utskottet för framställningar 2009 (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Att främja ungdomens tillträde till arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar (kortfattad redogörelse)
 22.Atypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar samt nya former för social dialog (kortfattad redogörelse)
 23.Kommissionens grönbok: Hantering av bioavfall i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
 24.EU:s strategi för Östersjöområdet och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken (kortfattad redogörelse)
 25.Bidraget från EU:s regionalpolitik i kampen mot den finansiella och ekonomiska krisen, med särskild hänvisning till mål 2 (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (156 kb) Närvarolista (56 kb) 
 
Protokoll (139 kb) Närvarolista (23 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy