Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0035(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0220/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0220/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

6.6. Ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος [COM(2010)0053 - C7-0064/2010 - 2010/0035(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Othmar Karas (A7-0220/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0253)

Παρεμβάσεις:

Ο Othmar Karas προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου