Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0256

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 6 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

6.9. Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 [05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Antonio Cancian (A7-0174/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0256)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου