Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

7. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Inese Vaidere

Доклад Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan и Syed Kamall

Препоръка за второ четене Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová и Marian Harkin

Доклад Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Доклад Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi и Hannu Takkula

Доклад Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere и Seán Kelly

Доклад Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Доклад Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Доклад José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Zuzana Roithová

Правна информация - Политика за поверителност