Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg

7. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan a Syed Kamall

Správa: Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Inese Vaidere

Správa: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan a Syed Kamall

Odporúčanie do druhého čítania Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová a Marian Harkin

Správa: Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Správa: Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi a Hannu Takkula

Správa: Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere a Seán Kelly

Správa: Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Správa: José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Zuzana Roithová

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia