Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 6 juli 2010 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Othmar Karas - A7-0220/2010

Ivo Strejček, Daniel Hannan och Syed Kamall

Betänkande Wojciech Michał Olejniczak - A7-0202/2010

Tunne Kelam, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Inese Vaidere

Betänkande Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0206/2010

Inese Vaidere, Daniel Hannan och Syed Kamall

Andrabehandlingsrekommendation Antonio Cancian A7-0174/2010

Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová och Marian Harkin

Betänkande Dirk Sterckx - A7-0064/2010

Giovanni La Via

Betänkande Mathieu Grosch - A7-0189/2010

Alfredo Antoniozzi och Hannu Takkula

Betänkande Carlos José Iturgaiz Angulo - A7-0186/2010

Clemente Mastella, Inese Vaidere och Seán Kelly

Betänkande Emilie Turunen - A7-0197/2010

Licia Ronzulli, Hannu Takkula och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betänkande Pascale Gruny - A7-0193/2010

Licia Ronzulli

Betänkande José Manuel Fernandes - A7-0203/2010

Mario Pirillo, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė och Zuzana Roithová

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy