Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0161(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0163/2010

Rozpravy :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Hlasování :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 22/09/2010 - 5.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Zápis
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk

11. Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika * – Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I – Evropský orgán pro bankovnictví ***I – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I – Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [KOM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy [KOM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika [KOM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví [KOM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění [KOM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru [2010/2006(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo a Sven Giegold uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner a Elisa Ferreira uvedli zprávy.

Vystoupili: Olli Rehn (člen Komise) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Sebastian Valentin Bodu (navrhovatel výboru JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (navrhovatel výboru JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (navrhovatel výboru JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (navrhovatelka výboru JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (navrhovatelka výboru JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (navrhovatel výboru JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (navrhovatel výboru AFCO), Markus Ferber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ivo Strejček za skupinu ECR, Thomas Händel za skupinu GUE/NGL, Claudio Morganti za skupinu EFD, Martin Ehrenhauser nezařazený, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri a Jean-Pierre Audy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly a Gay Mitchell.

Vystoupil Michel Barnier.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner a Elisa Ferreira.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 7.7.2010, bod 8.6 zápisu ze dne 7.7.2010, bod 8.7 zápisu ze dne 7.7.2010, bod 8.8 zápisu ze dne 7.7.2010, bod 8.9 zápisu ze dne 7.7.2010, bod 8.11 zápisu ze dne 7.7.2010 a bod 8.12 zápisu ze dne 7.7.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí