Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0161(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0163/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Jegyzőkönyv
2010. július 6., Kedd - Strasbourg

11. Az Európai Központi Bank speciális feladatai az Európai Rendszerkockázati Testület működésének tekintetében * - Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre ***I - Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ***I - A pénzügyi rendszer makroprudenciális felügyelete és az Európai Rendszerkockázati Testület felállítása ***I - Európai Bankfelügyeleti Hatóság ***I - Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ***I - Határokon átnyúló válságkezelés a banki ágazatban (vita)
CRE

Jelentés az Európai Központi Banknak az Európai Rendszerkockázati Testület működését érintő külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Jelentés az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Jelentés a pénzügyi rendszer közösségi makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Jelentés az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló válságkezelésről a banki ágazatban [2010/2006(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo és Sven Giegold előterjeszti a jelentéseket.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner és Elisa Ferreira előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Olli Rehn (a Bizottság tagja) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sebastian Valentin Bodu (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0168/2010), Françoise Castex (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (a JURI bizottság véleményének előadója) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (az AFCO bizottság véleményének előadója), Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sharon Bowles, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ivo Strejček, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Thomas Händel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claudio Morganti, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Martin Ehrenhauser, független, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri és Jean-Pierre Audy.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly és Gay Mitchell.

Felszólal: Michel Barnier.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner és Elisa Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.5. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.6. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.7. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.8. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.9. pont , 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.11. pont és 2010.7.7-i jegyzőkönyv 8.12. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat