Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0161(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0163/2010

Dezbateri :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Voturi :

PV 07/07/2010 - 8.5
CRE 07/07/2010 - 8.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 22/09/2010 - 5.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0269
P7_TA(2010)0336

Proces-verbal
Marţi, 6 iulie 2010 - Strasbourg

11. Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice * - Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe ***I - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ***I - Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice ***I - Autoritatea Bancară Europeană ***I - Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale ***I - Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe [COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice [COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene [COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale [COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Raport conținând recomandări către Comisie privind gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar [2010/2006(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo şi Sven Giegold şi-au prezentat rapoartele.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner şi Elisa Ferreira şi-au prezentat rapoartele.

Au intervenit: Olli Rehn (membru al Comisiei) şi Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Sebastian Valentin Bodu (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) (A7-0213/2010), Raffaele Baldassarre (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) (A7-0169/2010), Klaus-Heiner Lehne (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) (A7-0166/2010), Evelyn Regner (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI) (A7-0168/2010), Françoise Castex (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI) (A7-0170/2010), Sajjad Karim (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) (A7-0163/2010), Íñigo Méndez de Vigo (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Markus Ferber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Sharon Bowles, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Ivo Strejček, în numele Grupului ECR, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Claudio Morganti, în numele Grupului EFD, Martin Ehrenhauser, neafiliat, Astrid Lulling, George Sabin Cutaş, Wolf Klinz, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Danuta Maria Hübner, Edward Scicluna, Vicky Ford, Theodor Dumitru Stolojan, Burkhard Balz, Enikő Győri şi Jean-Pierre Audy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Zigmantas Balčytis, Marielle De Sarnez, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Othmar Karas, Janusz Władysław Zemke, Alexandra Thein, Oreste Rossi, Thomas Mann, Seán Kelly şi Gay Mitchell.

A intervenit Michel Barnier.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ramon Tremosa i Balcells, Antolín Sánchez Presedo, Sven Giegold, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner şi Elisa Ferreira.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 7.7.2010, punctul 8.6 al PV din 7.7.2010, punctul 8.7 al PV din 7.7.2010, punctul 8.8 al PV din 7.7.2010, punctul 8.9 al PV din 7.7.2010, punctul 8.11 al PV din 7.7.2010 şi punctul 8.12 al PV din 7.7.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate