Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2749(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0095/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 12
CRE 06/07/2010 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

12. Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0095/2010) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране - бъдещи действия (B7-0318/2010)

Sharon Bowles разви въпроса, изискващ устен отговор.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Anni Podimata, от името на групата S&D, и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig и Pervenche Berès.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sharon Bowles, от името на комисията ECON, относно Европейския механизъм за финансова стабилност и Европейския механизъм за финансово стабилизиране – бъдещи действия (B7-0410/2010).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 7.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност