Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2749(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-0095/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 12
CRE 06/07/2010 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 6 juli 2010 - Straatsburg

12. Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0095/2010) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (B7-0318/2010)

Sharon Bowles licht de mondelinge vraag toe.

VOORZITTER: Silvana KOCH-MEHRIN
Ondervooriztter

Michel Barnier (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Anni Podimata, namens de S&D-Fractie, en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Franz Obermayr, Paul Rübig en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, over de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en het Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (B7-0410/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 7.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid