Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0099(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0205/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 13
CRE 06/07/2010 - 13

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0274

Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

13. Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията ***I - Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за възнагражденията [COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Доклад относно възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (2010/2009(INI)) - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Arlene McCarthy и Saïd El Khadraoui представиха докладите.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Ole Christensen (докладчик по становището на комисията EMPL), Othmar Karas, от името на групата PPE, Olle Ludvigsson, от името на групата S&D, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Pascal Canfin, от името на групата Verts/ALE, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Sławomir Witold Nitras, Carl Haglund и Burkhard Balz.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Roberta Angelilli, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Michel Barnier и Arlene McCarthy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказа се Saïd El Khadraoui.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 7.7.2010 и точка 8.1 от протокола от 7.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност