Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

14. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B7-0316/2010).

Въпрос 15 (Cristina Gutiérrez-Cortines): Критерии за избор на висшето ръководство в съвместните технологични инициативи (СТИ) и подкрепа за малките и средни предприятия (МСП).

Máire Geoghegan-Quinn (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Salvador Garriga Polledo (в качеството на заместник на автора).

Въпрос 16 (Joanna Senyszyn): Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека.

Algirdas Šemeta (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Sarah Ludford.

Въпрос 17 (Georgios Papanikolaou): Международно сътрудничество по отношение на офшорните и данъчните убежища.

Algirdas Šemeta отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke и Seán Kelly.

Въпрос 18 е оттеглен.

Въпрос 19 (Bernd Posselt): Трансгранично сътрудничество между Сърбия, Македония и Косово.

Štefan Füle (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Nikolaos Chountis и Georgios Papanikolaou.

Въпрос 20 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 21 (Nikolaos Chountis): Цялостно прилагане на споразумението за асоцииране и на допълнителния протокол от страна на Турция.

Štefan Füle отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Nikolaos Chountis и Seán Kelly.

Изказаха се: Mairead McGuinness, James Nicholson и Pat the Cope Gallagher sur l'organisation de l'heure des questions.

Въпрос 22 (Gay Mitchell): Мирът в Близкия изток.

Štefan Füle отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Gay Mitchell и Chris Davies.

Въпрос 26 (Ryszard Czarnecki): Напредък на процеса на демократизация в Грузия и Азербайджан.

Štefan Füle отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Jacek Włosowicz (в качеството на заместник на автора).

Въпрос 32 (Marc Tarabella): Нарушаване на правилата на справедливата търговия от европейските вносители.

Въпрос 33 (Linda McAvan): Лоялна търговия.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпросите, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Linda McAvan.

Въпрос 34 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 35 (Richard Howitt): Проект на споразумение за свободна търговия между ЕС и Колумбия.
Въпрос 36 (David Martin): Споразумение за свободна търговия между ЕС и Колумбия.

Karel De Gucht отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Richard Howitt и David Martin.

Въпроси 25 и от 27 до 31 не се разглеждат, тъй като техните теми вече присъстват в дневния ред на настоящата месечна сесия.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност