Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0152/2010

Внесени текстове :

A7-0152/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 15
CRE 06/07/2010 - 15

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.2
CRE 07/07/2010 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0266

Протокол
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.30 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

15. Нови храни ***II (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) №258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията [11261/3/2009 - C7-0078/2010- 2008/0002(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Kartika Tamara Liotard представи препоръката за второ четене.

Изказа се John Dalli (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Daciana Octavia Sârbu, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, независим член на ЕП, Peter Liese, Jo Leinen, Oreste Rossi, Krisztina Morvai, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Christofer Fjellner, Christa Klaß и Licia Ronzulli.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Angelika Werthmann, Miroslav Mikolášik, Kriton Arsenis, Diane Dodds, Zuzana Roithová и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се: John Dalli и Kartika Tamara Liotard.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 7.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност