Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Bilance španělského předsednictví (rozprava)
 5.Dohoda mezi EU a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z EU do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu *** (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Barcelonské úmluvě *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II (hlasování)
  
6.10.Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***II (hlasování)
  
6.11.Inteligentní dopravní systémy v oblasti silniční dopravy a rozhraní s jinými druhy dopravy ***II (hlasování)
  
6.12.Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich ***I (hlasování)
  
6.13.Udržitelná budoucnost pro dopravu (hlasování)
  
6.14.Výroční zpráva Petičního výboru za rok 2009 (hlasování)
  
6.15.Podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy (hlasování)
  
6.16.Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu (hlasování)
  
6.17.Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Správa ekonomických záležitostí v EU a eurozóně a dohled nad vnitrostátními rozpočty (rozprava)
 11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika * – Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I – Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I – Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I – Evropský orgán pro bankovnictví ***I – Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I – Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru (rozprava)
 12.Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření (rozprava)
 13.Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I – Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 15.Nové potraviny ***II (rozprava)
 16.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II (rozprava)
 17.Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***II (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (199 kb) Prezenční listina (62 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (375 kb) 
 
Zápis (147 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (232 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (217 kb) 
 
Zápis (250 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (508 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (383 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí