Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk

3. Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 216 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že obdržel opravu k usnesení o záplavách ve středoevropských zemích, především v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, a ve Francii, které Parlament přijal 17. června 2010 (P7_TA(2010)0241). V usnesení musí být na seznam zemí, kterých se dotkly záplavy, připojeno i Rumunsko.

Podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.

Znění opravy je k dispozici na internetových stránkách „Séance en direct“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí