Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg

4. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is ontvangen van de Commissie AFET:

- Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de inrichting en werking van de Europese dienst voor extern optreden (08029/2010 - C7-0090/2010 - 2010/0816(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Elmar Brok (A7-0228/2010).

Juridische mededeling - Privacybeleid