Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk

6. Program činnosti belgického předsednictví (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Program činnosti belgického předsednictví

Yves Leterme (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth a Joseph Daul k průběhu rozpravy, Nigel Farage za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux a Marisa Matias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan a Mirosław Piotrowski.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Yves Leterme

Rozprava byla ukončena.

Právní upozornění - Ochrana soukromí