Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. liepos 7 d. - Strasbūras

6. Belgijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Belgijos pirmininkavimo veiklos programa

Yves Leterme (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth ir Joseph Daul dėl diskusijų eigos, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan ir Mirosław Piotrowski.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Yves Leterme

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika