Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 7 lipca 2010 r. - Strasburg

6. Program działań prezydencji belgijskiej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań prezydencji belgijskiej

Yves Leterme (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth i Joseph Daul w sprawie przebiegu debaty, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan i Mirosław Piotrowski.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Yves Leterme

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności