Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg

6. Programul de activitate al Preşedinţiei belgiene (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Programul de activitate al Preşedinţiei belgiene

Yves Leterme (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth şi Joseph Daul privind derularea dezbaterii, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux şi Marisa Matias.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan şi Mirosław Piotrowski.

Au intervenit: José Manuel Barroso şi Yves Leterme.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate