Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 7. júla 2010 - Štrasburg

6. Program činností belgického predsedníctva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činností belgického predsedníctva

Yves Leterme (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth a Joseph Daul k priebehu rozpravy, Nigel Farage v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Philip Claeys, Jean-Luc Dehaene, Kathleen Van Brempt, Frédérique Ries, Philippe Lamberts, Ryszard Antoni Legutko, Mara Bizzotto, Werner Langen, Véronique De Keyser, Frieda Brepoels, Jean-Marie Cavada, Elisa Ferreira, Íñigo Méndez de Vigo, Gilles Pargneaux, Paulo Rangel, Andrey Kovatchev, Wim van de Camp, Anne Delvaux a Marisa Matias.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ivo Belet, Hannes Swoboda, Sonia Alfano, Andrzej Grzyb, Saïd El Khadraoui, Oreste Rossi, Petru Constantin Luhan a Mirosław Piotrowski.

Vystúpili: José Manuel Barroso a Yves Leterme

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia