Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2746(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0407/2010

Внесени текстове :

B7-0407/2010

Разисквания :

PV 07/07/2010 - 7
CRE 07/07/2010 - 7

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0278

Протокол
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Заместник-председател

7. Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Кандидатура на Исландия за членство в Европейския съюз

Steven Vanackere (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, David-Maria Sassoli, от името на групата S&D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Timo Soini, от името на групата EFD, Nick Griffin, независим член на ЕП, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai и Ria Oomen-Ruijten.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Štefan Füle и Steven Vanackere.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristian Dan Preda, от името на комисията AFET, относно кандидатурата на Исландия за членство в Европейския съюз (B7-0407/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 7.7.2010.

Правна информация - Политика за поверителност