Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2746(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0407/2010

Ingediende teksten :

B7-0407/2010

Debatten :

PV 07/07/2010 - 7
CRE 07/07/2010 - 7

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0278

Notulen
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

7. Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verzoek van IJsland om toetreding tot de Europese Unie

Steven Vanackere (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, David-Maria Sassoli, namens de S&D-Fractie, Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, Timo Soini, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Elmar Brok, Arlene McCarthy, Pat the Cope Gallagher, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Nigel Farage, Krisztina Morvai en Ria Oomen-Ruijten.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Chris Davies, Seán Kelly, Ian Hudghton en Jaroslav Paška.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle en Steven Vanackere.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Cristian Dan Preda, namens de Commissie AFET, over het door IJsland aangevraagde lidmaatschap van de Europese Unie (B7-0407/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 7.7.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid