Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0144(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0169/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0169/2010

Συζήτηση :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/09/2010 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - Στρασβούργο

8.6. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0169/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0270)

Παρεμβαίνει ο Sven Giegold (εισηγητής), ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, του Κανονισμού, υποβάλλει επίσημη πρόταση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ονομαστική ψηφοφορία (665 υπέρ, 5 κατά, 10 αποχές), το Σώμα αποφασίζει να αναβάλει την ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος. Το ζήτημα θεωρείται αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου