Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0141(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0167/2010

Внесени текстове :

A7-0167/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Протокол
Сряда, 7 юли 2010 г. - Страсбург

8.11. Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск * (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0275)

Изказа се Ramon Tremosa i Balcells (докладчик), който в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността, прави формално предложение пред Парламента относно уместността да се премине към гласуване на проекта на законодателна резолюция.

Чрез поименно гласуване (664 „за“, 12 „против“, 5 „въздържали се“), Парламентът решава да отложи гласуването по проекта на законодателна резолюция. Въпросът се счита за отнесен за повторно гласуване от компетентната комисия .

Правна информация - Политика за поверителност