Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0141(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0167/2010

Ingediende teksten :

A7-0167/2010

Debatten :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Stemmingen :

PV 07/07/2010 - 8.11
CRE 07/07/2010 - 8.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 22/09/2010 - 5.11
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0275
P7_TA(2010)0338

Notulen
Woensdag 7 juli 2010 - Straatsburg

8.11. Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's * (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's [05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2010)0275)

Het woord wordt gevoerd door Ramon Tremosa i Balcells (rapporteur) die, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van het Reglement, bij het Parlement een formeel voorstel indient over de wenselijkheid om over de ontwerpwetgevingsresolutie te stemmen.

Bij hoofdelijke stemming (664 voor, 12 tegen, 5 onthoudingen) besluit het Parlement de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen. De zaak wordt geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid