Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 7 iulie 2010 - Strasbourg

9. Explicaţii privind votul
CRE

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Saïd El Khadraoui - A7-0208/2010

Bruno Gollnisch, Daniel Hannan şi Syed Kamall

Recomandare pentru a doua lectură: Kartika Tamara Liotard - A7-0152/2010

Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Zigmantas Balčytis, Anna Maria Corazza Bildt, Sari Essayah, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė şi Hannu Takkula

A intervenit Daniel Hannan.

Recomandare pentru a doua lectură: Holger Krahmer - A7-0145/2010

Jarosław Kalinowski, Barbara Matera, Paolo Bartolozzi şi Alajos Mészáros

Recomandare pentru a doua lectură: Satu Hassi şi Caroline Lucas - A7-0149/2010

Jarosław Kalinowski, Peter Jahr şi Eija-Riitta Korhola

Raport Antolín Sánchez Presedo - A7-0163/2010

Daniel Hannan

Raport Sylvie Goulard - A7-0168/2010

Alfredo Antoniozzi

Raport José Manuel García-Margallo y Marfil - A7-0166/2010

Laima Liucija Andrikienė, Alfredo Antoniozzi şi Alfredo Pallone

Raport Arlene McCarthy - A7-0205/2010

Hannu Takkula

Raport Elisa Ferreira - A7-0213/2010

Clemente Mastella

Fondul european de stabilitate financiară și mecanismul european de stabilizare financiară și acțiuni viitoare - B7-0410/2010

Anni Podimata şi Inese Vaidere

Cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană - B7-0407/2010

Jim Higgins, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan şi Anneli Jäätteenmäki

Aviz juridic - Politica de confidențialitate