Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0816(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0228/2010

Esitatud tekstid :

A7-0228/2010

Arutelud :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Hääletused :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0280

Protokoll
Kolmapäev, 7. juuli 2010 - Strasbourg

12. Euroopa Välisteenistuse korraldus ja toimimine * – Euroopa välisteenistus (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Euroopa välisteenistus

Sõna võtsid Elmar Brok ja Guy Verhofstadt, kes tutvustasid raportit A7-0228/2010.

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Filip Kaczmarek (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Ivo Strejček (INTA komisjoni arvamuse koostaja asemel), Roberto Gualtieri (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Ulrike Lunacek (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Ivailo Kalfin (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Campbell Bannerman fraktsiooni EFD nimel, ja Lucas Hartong, fraktsioonilise kuuluvuseta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski ja Ria Oomen-Ruijten.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt ja Elmar Brok.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.7.2010protokoll punkt 6.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika