Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0816(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0228/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0228/2010

Keskustelut :

PV 07/07/2010 - 12
CRE 07/07/2010 - 12

Äänestykset :

PV 08/07/2010 - 6.2
CRE 08/07/2010 - 6.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0280

Pöytäkirja
Keskiviikko 7. heinäkuuta 2010 - Strasbourg

12. Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta - Euroopan ulkosuhdehallinto (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta [08029/2010 - C7-0090/2010- 2010/0816(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A7-0228/2010)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Euroopan ulkosuhdehallinto

Puheenvuorot: Elmar Brok ja Guy Verhofstadt esittelivät mietinnön A7-0228/2010.

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Filip Kaczmarek (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivo Strejček (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelijan sijainen), Roberto Gualtieri (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ulrike Lunacek (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivailo Kalfin (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mario Mauro PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta ja Lucas Hartong, sitoutumaton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Andrew Duff, Judith Sargentini, Ashley Fox, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, Charles Goerens, Mirosław Piotrowski, Arnaud Danjean, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Daniel Caspary, Thijs Berman, Tomasz Piotr Poręba, Ingeborg Gräßle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Zuzana Roithová, Paweł Zalewski ja Ria Oomen-Ruijten.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Kolarska-Bobińska, Ioan Mircea Paşcu, Ivo Vajgl, Antonio López-Istúriz White, Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Andrew Henry William Brons ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Catherine Ashton, Maroš Šefčovič, Guy Verhofstadt ja Elmar Brok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.7.2010, kohta 6.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö